50-005 Wrocław
Kołłątaja 32/6

+48 886462781
zygmunt@oddfellows.pl

Kalendarz Loży nr1 Zygmunt rok 2018

Polska jest tam, gdzie są Polacy
„Otrzymując, napełniamy swoje ręce Dając, napełniamy swoją duszę” Mariusz Żyromski


Z kolejną akcją charytatywną Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows trzynastu członków Loży „Zygmunt” z Wrocławia wyruszyło na Ukrainę 28 października 2016 roku. Była to nie tylko okazja do lepszego poznania ziem związanych przez wieki z naszą tradycją i kulturą, ale jednocześnie niesienia pomocy Rodakom na Wschodzie, będącym tam cząstką Polski i borykającym się z wieloma trudnościami oraz problemami.
Pierwszą wizytę członkowie Loży złożyli w Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, którego dyrektorem jest Adam Chłopek. Placówka prowadzi m.in. szkolenia metodyczne nauczycieli polskich na Ukrainie, tworzy programy nauczania, scenariusze lekcji i przygotowuje podręczniki. Ponadto rozwija działalność kulturalną i naukową, organizując wystawy, wernisaże i prelekcje.
Podczas spotkania z nauczycielami języka polskiego poruszono szereg różnych problemów związanych z nauczaniem języka i kultury polskiej. Znaleźliśmy jeszcze czas na zwiedzenie Drohobycza – katedry i miejsc związanych z Brunonem Schulzem.
Po zakwaterowaniu w Truskawcu udaliśmy się z darami do głównego celu naszego pobytu na Ukrainie, czyli do dzieci i grona pedagogicznego Polskiej Sobotniej Szkoły w Borysławiu. Na ręce dyrekcji przekazaliśmy środki pieniężne na okna dla szkoły, plecaki wraz z wyprawką dla dzieci oraz odzież. Gospodarzami spotkania były dyrektor Krystyna Krasnopolska i jej zastępca Maria Zielińska. Dzieci z polskich rodzin przygotowały wzruszający program artystyczny poświęcony Polsce i Polakom.
Szkoła liczy obecnie około 450 uczniów – uczęszczają do niej dzieci polskie i ukraińskie. Zaprezentowano nam gabinety do nauczania języka i kultury polskiej. Na koniec zadeklarowaliśmy dalszą pomoc tej placówce.
29 października kolejny cel – Lwów. To piękne, stare miasto powitało nas przyjazną pogodą i wspaniałymi zabytkami. Zwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski (założony już w 1786 roku), na którym spoczywa wielu zasłużonych dla Ojczyzny Polaków, jak choćby Maria Konopnicka. Udaliśmy się również na będący częścią Cmentarza Łyczakowskiego Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie pochowani są uczestnicy obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej (ok. 2500 żołnierzy), którzy polegli w latach 1918–1920. Większość z nich to dzieci i młodzież (duża część w wieku od 10 do 15 lat). Na wielu mogiłach obu nekropolii zapaliliśmy znicze.
W programie tego dnia było jeszcze spotkanie z przedstawicielami lwowskiego środowiska akademickiego w restauracji „Wysoki Zamek”, skąd podziwialiśmy rozległą nocną panoramę Lwowa.
30 października nastąpił koniec naszej krótkiej, kilkudniowej wyprawy. Wracaliśmy pełni wrażeń i wspomnień.
*  *  *
Za nami kolejna zbiórka darów serca w ramach pomocy Polakom na Kresach Wschodnich. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do naszej akcji. Następną wizytę złożymy Rodakom w dniach 13–15 października br. Liczymy, że i tym razem spotkamy się z gorącym odzewem ze strony Braci.
Korzystano także z:
polacy.info; arkowcy.pl; polskieszkoly.org